حباب ربع سکه

Rob Coin Blubber
نرخ فعلی:: 7,310,000 -
سکه / حباب سکه ها

نرخ فعلی: : 7,310,000 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 7,310,000 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : سکه / حباب سکه ها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه حباب ربع سکه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
حباب سکه امامی 3,610,000 ۱۱ آذر - - 4,310,000 3,080,000 0 1,369,615 4,050,000 4,050,000
حباب سکه بهار آزادی 1,300,000 ۱۱ آذر - - 2,060,000 810,000 0 450,000 2,000,000 2,000,000
حباب نیم سکه 4,410,000 ۱۱ آذر - - 4,830,000 4,160,000 0 1,358,462 4,720,000 4,720,000
حباب سکه گرمی 8,080,000 ۱۱ آذر - - 8,220,000 8,020,000 0 59,231 8,220,000 8,400,000
ارزش واقعی سکه 107,476,000 ۱۶ شهریور - - 109,188,000 107,476,000 0 - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی