ربع سکه

Quarter Coin
نرخ فعلی:: 36,000,000 0
سکه / بازار معاملاتی
نرخ فعلی: : 36,000,000 0
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 36,000,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار معاملاتی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 36,059,259.25
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 36,576,783.44
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 37,561,394.37
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 37,762,139.63
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 37,301,022.60
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 39,065,025.20
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 42,432,079.91

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 36,020,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 36,690,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 37,900,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 38,250,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 37,178,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 38,868,600
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 41,419,200

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 35,333,333.33 35,666,666.66 35,375,000 -750,000 -
حمایت 2 (S2) 35,666,666.66 35,857,666.66 35,416,700 17,625,000 -
حمایت 1 (S1) 35,833,333.33 35,975,666.66 35,458,350 -250,000 36,000,000
نقطه پیوت (PP) 36,166,666.66 36,166,666.66 36,166,666.66 18,125,000 36,250,000
مقاومت 1 (R1) 36,333,333.33 36,357,666.66 36,541,650 250,000 36,500,000
مقاومت 2 (R2) 36,666,666.66 36,475,666.66 36,583,300 18,625,000 -
مقاومت 3 (R3) 36,833,333.33 36,666,666.66 36,625,000 750,000 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی