ربع سکه

Quarter Coin
نرخ فعلی:: 35,500,000 0
سکه / بازار معاملاتی
نرخ فعلی: : 35,500,000 0
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 35,500,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار معاملاتی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
سکه امامی 102,110,000 ۱۷:۲۰:۲۲ 980,000 0.96% 102,470,000 101,080,000 101,110,000 3,395,769 108,030,000 109,010,000
سکه بهار آزادی 101,010,000 ۱۷:۱۹:۱۹ 1,000,000 1% 101,020,000 99,980,000 100,020,000 2,939,615 106,020,000 107,780,000
نیم سکه 55,500,000 ۱۳:۰۵:۴۱ 500,000 0.91% 55,500,000 54,700,000 54,700,000 3,473,077 58,500,000 61,000,000
سکه گرمی 22,450,000 ۱۱:۰۳:۵۴ 50,000 0.22% 22,450,000 22,450,000 22,450,000 662,692 23,000,000 23,650,000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی