سکه امامی تک فروشی

Retail Imami Coin
نرخ فعلی:: 116,190,000 0
سکه / بازار تک فروشی
نرخ فعلی: : 116,190,000 0
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 116,190,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار تک فروشی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۹ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
سکه امامی تک فروشی - 10,150,000 7,220,000 5,690,000 4,430,000 78,230,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 108,549,000 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7,641,000 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 107,953,478 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8,236,522 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.63%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 105,562,000 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10,628,000 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 107,300,677 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8,889,323 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.28%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی