شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سکه امامی تک فروشی

Retail Imami Coin
نرخ فعلی:: 135,960,000 1.42
سکه / بازار تک فروشی
نرخ فعلی: : 135,960,000 1.42
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 135,960,000 1.42
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار تک فروشی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۶:۳۳:۲۴

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
سکه امامی تک فروشی 1,900,000 3,680,000 28,200,000 71,760,000 95,700,000 123,474,270

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 131,100,833 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,859,167 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.71%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 123,221,538 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12,738,462 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 112,231,316 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 23,728,684 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 92,079,865 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 43,880,135 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 47.65%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی