سکه امامی تک فروشی

Retail Imami Coin
نرخ فعلی:: 98,800,000 0.87
سکه / بازار تک فروشی
نرخ فعلی: : 98,800,000 0.87
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 98,800,000 0.87
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار تک فروشی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۱:۰۰:۳۳

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
سکه امامی تک فروشی 850,000 2,050,000 6,200,000 34,700,000 30,010,000 77,700,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 98,122,727 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 677,273 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 101,581,250 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,781,250 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.82%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 107,747,581 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8,947,581 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 112,342,446 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13,542,446 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.71%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی