سکه امامی تک فروشی

Retail Imami Coin
نرخ فعلی:: 126,080,000 -
سکه / بازار تک فروشی

نرخ فعلی: : 126,080,000 -

واحد حجمی : عدد

نرخ فعلی: : 126,080,000 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : سکه / بازار تک فروشی

واحد حجمی : عدد

نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد سکه امامی تک فروشی

۹ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
سکه امامی تک فروشی - 1,170,000 7,750,000 16,980,000 5,580,000 88,880,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 126,011,667 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 68,333 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 124,202,800 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,877,200 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 120,887,568 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,192,432 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 116,023,851 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10,056,149 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.67%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی