سکه امامی تک فروشی

Retail Imami Coin
نرخ فعلی:: 116,190,000 0
سکه / بازار تک فروشی
نرخ فعلی: : 116,190,000 0
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 116,190,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار تک فروشی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 111,913,703.70
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 109,798,560.79
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 108,752,132.30
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 107,771,542.83
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 107,991,554.21
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 107,457,481.15
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 109,810,713.04

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 111,036,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 108,549,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 107,961,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 107,826,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 107,598,800
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 105,585,900
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 110,050,200

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 111,606,666.66 112,943,333.33 112,490,000 -4,440,000 -
حمایت 2 (S2) 112,943,333.33 114,074,053.33 112,736,864 54,920,000 -
حمایت 1 (S1) 114,566,666.66 114,772,613.33 112,983,432 -1,480,000 115,235,000
نقطه پیوت (PP) 115,903,333.33 115,903,333.33 115,903,333.33 57,880,000 116,237,500
مقاومت 1 (R1) 117,526,666.66 117,034,053.33 119,396,568 1,480,000 118,195,000
مقاومت 2 (R2) 118,863,333.33 117,732,613.33 119,643,136 60,840,000 -
مقاومت 3 (R3) 120,486,666.66 118,863,333.33 119,890,000 4,440,000 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی