سکه امامی تک فروشی

Retail Imami Coin
نرخ فعلی:: 110,460,000 0.5
سکه / بازار تک فروشی
نرخ فعلی: : 110,460,000 0.5
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 110,460,000 0.5
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار تک فروشی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
سکه بهار آزادی تک فروشی  107,290,000 ۱۹:۵۸:۱۴ 500,000 0.47% 107,320,000 106,780,000 106,820,000 2,286,400 106,790,000 106,790,000
نیم سکه تک فروشی 59,000,000 ۱۲:۰۶:۲۱ 1,000,000 1.72% 59,000,000 58,100,000 58,100,000 2,274,000 58,000,000 58,500,000
ربع سکه تک فروشی 36,750,000 ۱۲:۰۶:۲۷ 1,000,000 2.80% 36,750,000 35,800,000 35,800,000 591,200 35,750,000 37,750,000
سکه گرمی تک فروشی 22,670,000 ۱۱:۲۱:۰۹ 50,000 0.22% 22,670,000 22,650,000 22,650,000 43,333 22,620,000 23,220,000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی