سکه امامی تک فروشی

Retail Imami Coin
نرخ فعلی:: 103,560,000 0.98
سکه / بازار تک فروشی
نرخ فعلی: : 103,560,000 0.98
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 103,560,000 0.98
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار تک فروشی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۱۶:۳۹:۰۵

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 103,560,000
بالاترین قیمت روز 106,260,000
پایین ترین قیمت روز 103,560,000
بیشترین مقدار نوسان روز 550,000
درصد بیشترین نوسان روز 0%
نرخ بازگشایی بازار 104,860,000
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۶:۳۹:۰۵
نرخ روز گذشته 102,560,000
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.98%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 1,000,000
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
7,990,972 ریال
سکه
7,369,816 ریال
دلار
8,127,993 ریال
یورو
8,292,587 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 5,900,000 5.3901% 1399/10/24
یک ماه 15,640,000 13.1208% 1399/09/30
شش ماه 3,440,000 3.2150% 1399/04/30
یک سال 54,590,000 111.4764% 1398/10/30
سه سال 88,382,000 582.3033% 1396/10/30
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 103,697,037.03
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 107,698,855.86
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 111,897,095.45
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 114,362,047.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 115,799,146.48
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 123,310,860.17
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 112,787,531.81

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 104,290,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 108,760,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 114,118,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 116,016,333.33
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 117,279,800
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 127,728,200
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 113,548,200

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 99,960,000 101,760,000 100,185,000 100,810,000 -
حمایت 2 (S2) 101,760,000 102,791,400 100,410,180 102,185,000 -
حمایت 1 (S1) 102,660,000 103,428,600 100,635,090 103,510,000 102,210,000
نقطه پیوت (PP) 104,460,000 104,460,000 104,460,000 104,885,000 104,235,000
مقاومت 1 (R1) 105,360,000 105,491,400 106,484,910 106,210,000 104,910,000
مقاومت 2 (R2) 107,160,000 106,128,600 106,709,820 107,585,000 -
مقاومت 3 (R3) 108,060,000 107,160,000 106,935,000 108,910,000 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1399/10/30 98,960,000 97,960,000 103,260,000 102,560,000 3.59% 3550000
1399/10/29 104,710,000 99,010,000 104,710,000 99,010,000 4.39% 4350000
1399/10/27 106,010,000 102,510,000 106,460,000 103,360,000 3.58% 3700000
1399/10/25 108,460,000 107,060,000 108,460,000 107,060,000 2.24% 2400000
1399/10/24 110,910,000 109,360,000 111,110,000 109,460,000 3.01% 3300000
1399/10/23 112,260,000 111,610,000 112,860,000 112,760,000 1.90% 2100000
1399/10/22 113,660,000 110,060,000 114,160,000 110,660,000 1.72% 1900000
1399/10/21 112,660,000 111,610,000 114,610,000 112,560,000 1.08% 1200000
1399/10/20 114,560,000 110,660,000 114,560,000 111,360,000 6.69% 7450000
1399/10/18 119,660,000 118,360,000 119,660,000 118,810,000 2.49% 2960000
1399/10/17 122,260,000 121,460,000 122,260,000 121,770,000 1.26% 1540000
1399/10/16 121,060,000 120,710,000 123,310,000 123,310,000 1.98% 2400000
1399/10/15 119,810,000 119,460,000 122,610,000 120,910,000 1.47% 1750000
1399/10/14 117,960,000 117,860,000 119,160,000 119,160,000 1.45% 1700000
1399/10/13 117,660,000 117,210,000 117,860,000 117,460,000 0.64% 750000
1399/10/11 117,760,000 117,760,000 118,310,000 118,210,000 0.08% 100000
1399/10/10 118,260,000 117,860,000 118,410,000 118,110,000 0.30% 350000
1399/10/9 117,960,000 117,460,000 118,410,000 117,760,000 0.55% 650000
1399/10/8 120,160,000 118,360,000 120,210,000 118,410,000 1.06% 1250000
1399/10/7 119,160,000 119,060,000 119,960,000 119,660,000 0.21% 250000
1399/10/6 120,060,000 118,860,000 120,160,000 119,410,000 1.05% 1250000
1399/10/4 120,500,000 120,460,000 120,810,000 120,660,000 0.58% 700000
1399/10/3 120,000,000 119,750,000 121,460,000 121,360,000 3.29% 3860000
1399/10/2 116,500,000 116,500,000 118,500,000 117,500,000 0.85% 1000000
1399/10/1 119,900,000 118,000,000 120,400,000 118,500,000 0.85% 1000000
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
103,560,000 16:39:05 550,000 0.53% 1,000,000 0.98%
104,110,000 15:03:19 150,000 0.14% 1,550,000 1.51%
103,960,000 14:55:09 100,000 0.10% 1,400,000 1.37%
104,060,000 14:54:12 200,000 0.19% 1,500,000 1.46%
104,260,000 14:52:23 200,000 0.19% 1,700,000 1.66%
104,460,000 14:43:17 200,000 0.19% 1,900,000 1.85%
104,260,000 14:41:27 100,000 0.10% 1,700,000 1.66%
104,360,000 14:37:48 550,000 0.53% 1,800,000 1.76%
104,910,000 14:30:30 50,000 0.05% 2,350,000 2.29%
104,960,000 14:26:52 200,000 0.19% 2,400,000 2.34%
104,760,000 14:26:05 100,000 0.10% 2,200,000 2.15%
104,860,000 14:19:34 300,000 0.29% 2,300,000 2.24%
105,160,000 14:16:50 50,000 0.05% 2,600,000 2.54%
105,110,000 14:15:07 150,000 0.14% 2,550,000 2.49%
104,960,000 14:14:10 50,000 0.05% 2,400,000 2.34%
105,010,000 14:13:14 150,000 0.14% 2,450,000 2.39%
104,860,000 14:12:17 400,000 0.38% 2,300,000 2.24%
105,260,000 13:58:36 100,000 0.10% 2,700,000 2.63%
105,160,000 13:55:53 200,000 0.19% 2,600,000 2.54%
105,360,000 13:54:05 100,000 0.09% 2,800,000 2.73%
105,460,000 13:43:08 300,000 0.29% 2,900,000 2.83%
105,160,000 13:31:17 200,000 0.19% 2,600,000 2.54%
104,960,000 13:22:09 300,000 0.29% 2,400,000 2.34%
104,660,000 13:17:34 100,000 0.10% 2,100,000 2.05%
104,560,000 13:12:09 100,000 0.10% 2,000,000 1.95%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی