سکه بهار آزادی تک فروشی 

Retail Bahar Coin
نرخ فعلی:: 106,290,000 0.48
سکه / بازار تک فروشی
نرخ فعلی: : 106,290,000 0.48
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 106,290,000 0.48
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار تک فروشی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۱۲:۰۶:۰۳

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
106,290,000 12:06:03 30,000 0.03% 510,000 0.48% 1,480,000 1.41% - 594,000
106,320,000 12:05:09 40,000 0.04% 540,000 0.51% 1,510,000 1.44% 30,000 624,000
106,280,000 12:04:16 40,000 0.04% 500,000 0.47% 1,470,000 1.40% 10,000 584,000
106,320,000 12:03:06 40,000 0.04% 540,000 0.51% 1,510,000 1.44% 30,000 624,000
106,280,000 12:02:10 40,000 0.04% 500,000 0.47% 1,470,000 1.40% 10,000 584,000
106,320,000 12:01:26 40,000 0.04% 540,000 0.51% 1,510,000 1.44% 30,000 624,000
106,280,000 11:59:25 10,000 0.01% 500,000 0.47% 1,470,000 1.40% 10,000 584,000
106,290,000 11:57:29 30,000 0.03% 510,000 0.48% 1,480,000 1.41% - 594,000
106,320,000 11:56:27 10,000 0.01% 540,000 0.51% 1,510,000 1.44% 30,000 624,000
106,310,000 11:55:33 20,000 0.02% 530,000 0.50% 1,500,000 1.43% 20,000 614,000
106,290,000 11:53:28 10,000 0.01% 510,000 0.48% 1,480,000 1.41% - 594,000
106,280,000 11:52:39 30,000 0.03% 500,000 0.47% 1,470,000 1.40% 10,000 584,000
106,310,000 11:51:37 20,000 0.02% 530,000 0.50% 1,500,000 1.43% 20,000 614,000
106,290,000 11:50:46 10,000 0.01% 510,000 0.48% 1,480,000 1.41% - 594,000
106,280,000 11:49:26 40,000 0.04% 500,000 0.47% 1,470,000 1.40% 10,000 584,000
106,320,000 11:48:30 30,000 0.03% 540,000 0.51% 1,510,000 1.44% 30,000 624,000
106,290,000 11:47:29 30,000 0.03% 510,000 0.48% 1,480,000 1.41% - 594,000
106,320,000 11:44:36 530,000 0.50% 540,000 0.51% 1,510,000 1.44% 30,000 624,000
105,790,000 11:40:46 20,000 0.02% 10,000 0.01% 980,000 0.94% 500,000 94,000
105,810,000 11:38:31 20,000 0.02% 30,000 0.03% 1,000,000 0.95% 480,000 114,000
105,790,000 11:36:40 30,000 0.03% 10,000 0.01% 980,000 0.94% 500,000 94,000
105,820,000 11:35:45 10,000 0.01% 40,000 0.04% 1,010,000 0.96% 470,000 124,000
105,810,000 11:34:40 20,000 0.02% 30,000 0.03% 1,000,000 0.95% 480,000 114,000
105,790,000 11:33:37 10,000 0.01% 10,000 0.01% 980,000 0.94% 500,000 94,000
105,780,000 11:32:39 470,000 0.45% - - 970,000 0.93% 510,000 84,000
105,310,000 11:31:37 20,000 0.02% 470,000 0.45% 500,000 0.48% 980,000 386,000
105,290,000 11:29:29 10,000 0.01% 490,000 0.47% 480,000 0.46% 1,000,000 406,000
105,280,000 11:26:33 30,000 0.03% 500,000 0.47% 470,000 0.45% 1,010,000 416,000
105,310,000 11:25:29 30,000 0.03% 470,000 0.45% 500,000 0.48% 980,000 386,000
105,280,000 11:24:34 40,000 0.04% 500,000 0.47% 470,000 0.45% 1,010,000 416,000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی