سکه بهار آزادی تک فروشی 

Retail Bahar Coin
نرخ فعلی:: 97,820,000 0
سکه / بازار تک فروشی
نرخ فعلی: : 97,820,000 0
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 97,820,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار تک فروشی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۹:۵۹:۱۶

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
سکه بهار آزادی تک فروشی  - 3,010,000 5,000,000 29,620,000 30,250,000 78,160,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 96,027,273 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,792,727 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.87%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 99,408,333 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,588,333 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.62%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 104,730,469 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6,910,469 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 108,572,411 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10,752,411 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.99%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی