سکه بهار آزادی تک فروشی 

Retail Bahar Coin
نرخ فعلی:: 131,380,000 -
سکه / بازار تک فروشی

نرخ فعلی: : 131,380,000 -

واحد حجمی : عدد

نرخ فعلی: : 131,380,000 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : سکه / بازار تک فروشی

واحد حجمی : عدد

نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد سکه بهار آزادی تک فروشی 

۱۷ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
سکه بهار آزادی تک فروشی  - 7,000,000 10,960,000 24,090,000 10,940,000 94,310,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 126,784,167 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,595,833 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.62%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 125,270,000 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6,110,000 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.88%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 118,404,189 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12,975,811 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.96%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 113,422,349 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17,957,651 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.83%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی