سکه بهار آزادی تک فروشی 

Retail Bahar Coin
نرخ فعلی:: 102,280,000 0.01
سکه / بازار تک فروشی
نرخ فعلی: : 102,280,000 0.01
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 102,280,000 0.01
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار تک فروشی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۹:۵۹:۱۹

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
سکه بهار آزادی تک فروشی  10,000 3,500,000 1,500,000 11,170,000 22,710,000 78,100,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 105,383,333 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,103,333 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 104,851,250 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,571,250 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 102,753,188 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 473,188 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 105,976,571 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,696,571 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.61%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی