شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سکه بهار آزادی تک فروشی 

Retail Bahar Coin
نرخ فعلی 102,000,000 0.99
سکه / بازار تک فروشی
نرخ فعلی: 102,000,000 0.99
واحد حجمی: عدد
نرخ فعلی: 102,000,000 0.99
واحد پولی: ریال
کشور : ایران
شاخه: سکه / بازار تک فروشی
واحد حجمی: عدد
نوع بازار: بازار داخلی

عملکرد ۱۴:۰۶:۳۳

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
سکه بهار آزادی تک فروشی  1,000,000 5,930,000 28,430,000 53,630,000 61,000,000 90,163,270

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 94,994,545 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7,005,455 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 87,664,348 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14,335,652 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 74,744,265 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 27,255,735 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 36.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 65,468,647 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 36,531,353 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 55.8%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی