سکه بهار آزادی تک فروشی 

Retail Bahar Coin
نرخ فعلی:: 108,280,000 0
سکه / بازار تک فروشی
نرخ فعلی: : 108,280,000 0
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 108,280,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار تک فروشی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 108,500,987.65
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 107,289,032.63
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 106,290,283.35
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 105,939,412.52
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 105,976,749.39
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 104,677,383.30
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 105,758,339.10

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 108,594,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 106,800,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 105,651,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 105,602,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 105,401,400
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 103,318,600
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 106,679,100

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 106,893,333.33 107,586,666.66 106,980,000 -1,560,000 -
حمایت 2 (S2) 107,586,666.66 107,983,946.66 107,066,736 53,360,000 -
حمایت 1 (S1) 107,933,333.33 108,229,386.66 107,153,368 -520,000 108,280,000
نقطه پیوت (PP) 108,626,666.66 108,626,666.66 108,626,666.66 54,400,000 108,800,000
مقاومت 1 (R1) 108,973,333.33 109,023,946.66 109,406,632 520,000 109,320,000
مقاومت 2 (R2) 109,666,666.66 109,269,386.66 109,493,264 55,440,000 -
مقاومت 3 (R3) 110,013,333.33 109,666,666.66 109,580,000 1,560,000 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی