سکه بهار آزادی تک فروشی 

Retail Bahar Coin
نرخ فعلی:: 102,790,000 0
سکه / بازار تک فروشی
نرخ فعلی: : 102,790,000 0
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 102,790,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار تک فروشی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
سکه امامی تک فروشی 104,740,000 ۲ تیر - - 104,770,000 104,080,000 0 2,152,400 105,210,000 109,800,000
نیم سکه تک فروشی 56,500,000 ۲ تیر - - 57,000,000 56,500,000 0 2,633,333 57,300,000 61,500,000
ربع سکه تک فروشی 36,250,000 ۲ تیر - - 36,750,000 36,250,000 0 2,240,741 36,850,000 40,750,000
سکه گرمی تک فروشی 23,120,000 ۲ تیر - - 23,120,000 23,120,000 0 139,259 23,170,000 23,770,000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی