ربع سکه تک فروشی

Retail QuarterCoin
نرخ فعلی:: 33,250,000 0
سکه / بازار تک فروشی
نرخ فعلی: : 33,250,000 0
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 33,250,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار تک فروشی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۶ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ربع سکه تک فروشی - 2,500,000 8,000,000 13,330,000 14,290,000 27,470,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 34,931,818 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,681,818 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 37,220,833 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,970,833 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.94%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40,068,906 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6,818,906 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41,167,254 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,917,254 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 23.81%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی