ربع سکه تک فروشی

Retail QuarterCoin
نرخ فعلی:: 37,250,000 5.67
سکه / بازار تک فروشی
نرخ فعلی: : 37,250,000 5.67
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 37,250,000 5.67
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار تک فروشی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۲ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ربع سکه تک فروشی 2,000,000 4,000,000 2,150,000 11,330,000 16,920,000 31,420,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 33,827,778 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,422,222 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 36,120,455 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,129,545 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 39,508,095 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,258,095 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 40,726,429 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,476,429 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.33%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی