ربع سکه تک فروشی

Retail QuarterCoin
نرخ فعلی:: 39,610,000 -
سکه / بازار تک فروشی

نرخ فعلی: : 39,610,000 -

واحد حجمی : عدد

نرخ فعلی: : 39,610,000 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : سکه / بازار تک فروشی

واحد حجمی : عدد

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات ربع سکه تک فروشی

در حال حاضر قیمت ربع سکه تک فروشی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ربع سکه تک فروشی
39,610,000 ریال
می باشد

قیمت ربع سکه تک فروشی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ربع سکه تک فروشی روز گذشته برابر با
39,610,000 ریال
بود

قیمت ربع سکه تک فروشی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ربع سکه تک فروشی نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت ربع سکه تک فروشی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ربع سکه تک فروشی برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ربع سکه تک فروشی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

39,610,000 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ربع سکه تک فروشی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

39,610,000 ریال

قیمت ربع سکه تک فروشی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ربع سکه تک فروشی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 آذر 1400  با رقم 38,250,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.55 درصدی یا 1,360,000 ریال ربع سکه تک فروشی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ربع سکه تک فروشی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ربع سکه تک فروشی   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1400  با رقم 37,350,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.05  درصدی یا 2,260,000 ریال ربع سکه تک فروشی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ربع سکه تک فروشی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ربع سکه تک فروشی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 18 شهریور 1400  با رقم 37,680,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.12 درصدی یا 1,930,000 ریال ربع سکه تک فروشی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ربع سکه تک فروشی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ربع سکه تک فروشی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 خرداد 1400  با رقم 38,550,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.74 درصدی یا 1,060,000 ریال ربع سکه تک فروشی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ربع سکه تک فروشی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ربع سکه تک فروشی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آذر 1399  با رقم 45,080,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 12.13 درصدی یا 5,470,000 ریال ربع سکه تک فروشی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ربع سکه تک فروشی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ربع سکه تک فروشی برابر است با 60,580,000 ریال که در تاریخ پنجشنبه 24 مهر 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ربع سکه تک فروشی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ربع سکه تک فروشی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.352201 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ربع سکه تک فروشی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ربع سکه تک فروشی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.05 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ربع سکه تک فروشی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 18 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به ربع سکه تک فروشی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.12 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ربع سکه تک فروشی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ربع سکه تک فروشی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  2.74 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ربع سکه تک فروشی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به ربع سکه تک فروشی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 12.13 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ربع سکه تک فروشی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ربع سکه تک فروشی، 6.05 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ربع سکه تک فروشی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ربع سکه تک فروشی، 6.05 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ربع سکه تک فروشی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ربع سکه تک فروشی،  6.05 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ربع سکه تک فروشی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 25.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ربع سکه تک فروشی،  6.05 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ربع سکه تک فروشی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 10.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ربع سکه تک فروشی،  6.05 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ربع سکه تک فروشی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ربع سکه تک فروشی،  6.05 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ربع سکه تک فروشی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 24.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ربع سکه تک فروشی،  6.05 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ربع سکه تک فروشی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی