ربع سکه تک فروشی

Retail QuarterCoin
نرخ فعلی:: 37,750,000 1.07
سکه / بازار تک فروشی
نرخ فعلی: : 37,750,000 1.07
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 37,750,000 1.07
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار تک فروشی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 37,631,481.48
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 38,128,586.67
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 38,555,285.15
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 38,542,357.16
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 38,302,832.52
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 39,309,673.61
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 41,887,365.86

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 37,670,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 38,340,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 39,045,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 38,906,666.66
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 37,606,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 39,546,100
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 42,174,100

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 37,750,000 37,750,000 37,750,000 37,750,000 -
حمایت 2 (S2) 37,750,000 37,750,000 37,750,000 37,750,000 -
حمایت 1 (S1) 37,750,000 37,750,000 37,750,000 37,750,000 37,750,000
نقطه پیوت (PP) 37,750,000 37,750,000 37,750,000 37,750,000 37,750,000
مقاومت 1 (R1) 37,750,000 37,750,000 37,750,000 37,750,000 37,750,000
مقاومت 2 (R2) 37,750,000 37,750,000 37,750,000 37,750,000 -
مقاومت 3 (R3) 37,750,000 37,750,000 37,750,000 37,750,000 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی