ربع سکه تک فروشی

Retail QuarterCoin
نرخ فعلی:: 42,580,000 0.82
سکه / بازار تک فروشی
نرخ فعلی: : 42,580,000 0.82
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 42,580,000 0.82
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار تک فروشی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
سکه امامی تک فروشی 114,500,000 ۱۲:۳۷:۲۱ 5,000,000 4.37% 115,500,000 114,500,000 115,500,000 15,088,000 121,500,000 145,500,000
سکه بهار آزادی تک فروشی  110,440,000 ۱۶:۱۶:۵۴ 4,980,000 4.51% 115,440,000 110,410,000 115,440,000 13,465,600 115,420,000 135,440,000
نیم سکه تک فروشی 62,200,000 ۱۲:۰۷:۵۷ 200,000 0.32% 62,700,000 62,200,000 62,700,000 8,080,000 63,200,000 80,200,000
سکه گرمی تک فروشی 24,560,000 ۱۲:۰۷:۵۷ 430,000 1.75% 25,060,000 24,560,000 25,060,000 1,874,400 25,560,000 29,060,000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی