شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نیم سکه تک فروشی

Retail Half Coin
نرخ فعلی:: 69,100,000 0
سکه / بازار تک فروشی
نرخ فعلی: : 69,100,000 0
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 69,100,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار تک فروشی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۳۰ شهریور

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
نیم سکه تک فروشی - 3,000,000 15,000,000 38,570,000 48,280,000 62,669,880

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 63,600,000 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5,500,000 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.65%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 59,191,667 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9,908,333 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.74%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 54,368,493 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14,731,507 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 27.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 46,803,471 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22,296,529 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 47.64%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی