نیم سکه تک فروشی

Retail Half Coin
نرخ فعلی:: 60,000,000 0
سکه / بازار تک فروشی
نرخ فعلی: : 60,000,000 0
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 60,000,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار تک فروشی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۹ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
نیم سکه تک فروشی - 4,500,000 1,900,000 3,000,000 3,900,000 40,670,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 56,815,000 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,185,000 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 56,815,217 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,184,783 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.61%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 57,474,306 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,525,694 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.39%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 60,300,000 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 300,000 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.5%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی