نیم سکه تک فروشی

Retail Half Coin
نرخ فعلی:: 66,000,000 -
سکه / بازار تک فروشی

نرخ فعلی: : 66,000,000 -

واحد حجمی : عدد

نرخ فعلی: : 66,000,000 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : سکه / بازار تک فروشی

واحد حجمی : عدد

نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد نیم سکه تک فروشی

۹ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
نیم سکه تک فروشی - 500,000 4,850,000 6,000,000 4,800,000 46,650,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 65,175,000 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 825,000 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.27%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 64,336,000 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,664,000 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.59%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 61,978,243 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,021,757 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 60,324,730 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,675,270 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.41%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی