سکه گرمی تک فروشی

Retail Gram Coin
نرخ فعلی:: 22,120,000 7.27
سکه / بازار تک فروشی
نرخ فعلی: : 22,120,000 7.27
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 22,120,000 7.27
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار تک فروشی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۲ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
سکه گرمی تک فروشی 1,500,000 3,500,000 500,000 4,540,000 12,220,000 18,500,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 19,005,714 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,114,286 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 20,179,474 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,940,526 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.62%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 22,595,167 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 475,167 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 23,164,234 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,044,234 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.72%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی