سکه گرمی تک فروشی

Retail Gram Coin
نرخ فعلی:: 22,120,000 1.14
سکه / بازار تک فروشی
نرخ فعلی: : 22,120,000 1.14
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 22,120,000 1.14
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار تک فروشی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد سکه گرمی تک فروشی

۱۲:۰۷:۵۵
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
سکه گرمی تک فروشی 250,000 50,000 - 350,000 7,440,000 15,690,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 22,143,000 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 23,000 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 22,189,130 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 69,130 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 22,747,391 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 627,391 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 22,445,035 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 325,035 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.47%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی