شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Raiffeisen Precious Metals

Raiffeisen Precious Metals
نرخ فعلی:: 22,222.19 0.42
صندوق های سرمایه گذاری روسیه
نرخ فعلی: : 22,222.19 0.42
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 22,222.19 0.42
واحد پولی : روبل
کشور : روسیه
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری روسیه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۱:۳۰:۵۰

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Raiffeisen Precious Metals 93.93 139.52 676.04 7,650.68 6,720.12 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 22,183 روبل
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 39.19 روبل
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 22,008 روبل
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 214.19 روبل
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 19,902 روبل
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,320.19 روبل
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.66%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,461 روبل
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,761.19 روبل
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.37%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی