Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced I

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced I
نرخ فعلی:: 159.77 1.09
صندوق های سرمایه گذاری سوئیس
نرخ فعلی: : 159.77 1.09
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 159.77 1.09
واحد پولی : -
کشور : سوئیس
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری سوئیس
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۷:۳۲:۱۱

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced I 1.74 1.32 1.95 7.79 20.67 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 161
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.23
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 161
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.23
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.77%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 159
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.77
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.48%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 157
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.77
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.76%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی