شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT
نرخ فعلی 125.69 0.14
صندوق های سرمایه گذاری اتریش
نرخ فعلی: 125.69 0.14
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 125.69 0.14
واحد پولی: یورو
کشور : اتریش
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری اتریش
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۲۰:۳۲:۴۶

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT 0.18 0.25 0.0600 8.65 1.86 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 126 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.31 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 126 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.31 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 125 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.69 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 124 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.69 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.36%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی