شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Raiffeisen Gold

Raiffeisen Gold
نرخ فعلی:: 17,351.4 0
صندوق های سرمایه گذاری روسیه
نرخ فعلی: : 17,351.4 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 17,351.4 0
واحد پولی : روبل
کشور : روسیه
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری روسیه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۴ مهر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Raiffeisen Gold - 268.09 15.2200 1,690.72 4,836.59 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 17,524 روبل
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 172.6 روبل
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.99%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 17,550 روبل
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 198.6 روبل
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,922 روبل
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 429.4 روبل
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,172 روبل
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,179.4 روبل
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.29%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی