Raiffeisen Emerging Markets

Raiffeisen Emerging Markets
نرخ فعلی:: 27,834.83 -
صندوق های سرمایه گذاری روسیه
نرخ فعلی: : 27,834.83 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 27,834.83 -
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری روسیه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد Raiffeisen Emerging Markets

۱ آبان
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Raiffeisen Emerging Markets - 105.94 658.60 - - -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 27,631 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 203.83 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.74%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 27,694 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 140.83 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 27,877 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 42.17 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 27,877 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 42.17 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.15%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی