شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Raiffeisen 902-Treasury Zero II T

Raiffeisen 902-Treasury Zero II T
نرخ فعلی 158.66 0
صندوق های سرمایه گذاری اتریش
نرخ فعلی: 158.66 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 158.66 0
واحد پولی: یورو
کشور : اتریش
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری اتریش
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۲۲ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Raiffeisen 902-Treasury Zero II T - 0.13 1.49 0.8500 1.29 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 159 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.34 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 158 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.66 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 156 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.66 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 155 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.66 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.36%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی