ریال قطر / پزو فیلیپین

QAR/PHP Ask
نرخ فعلی:: 13.3848 0.09
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 13.3848 0.09
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 13.3848 0.09
واحد پولی : -
کشور : قطر
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۰:۲۳:۳۰

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
13.3848 20:23:30 0.0005 - 0.0121 0.09% 0.0148 0.11% 0.0066 0.3848
13.3853 20:09:59 0.0074 0.06% 0.0126 0.09% 0.0153 0.11% 0.0071 0.3853
13.3927 19:43:47 0.0024 0.02% 0.02 0.15% 0.0227 0.17% 0.0145 0.3927
13.3903 19:31:05 0.0008 0.01% 0.0176 0.13% 0.0203 0.15% 0.0121 0.3903
13.3911 19:10:10 0.0154 0.12% 0.0184 0.14% 0.0211 0.16% 0.0129 0.3911
13.3757 18:43:39 0.0027 0.02% 0.003 0.02% 0.0057 0.04% 0.0025 0.3757
13.373 18:23:29 0.0014 0.01% 0.0003 - 0.003 0.02% 0.0052 0.373
13.3716 17:43:57 0.0019 0.01% 0.0011 0.01% 0.0016 0.01% 0.0066 0.3716
13.3697 17:23:15 0.0002 - 0.003 0.02% 0.0003 - 0.0085 0.3697
13.3699 17:06:44 - - 0.0028 0.02% 0.0001 - 0.0083 0.3699
13.3699 17:06:42 0.0038 0.03% 0.0028 0.02% 0.0001 - 0.0083 0.3699
13.3661 16:44:21 0.0066 0.05% 0.0066 0.05% 0.0039 0.03% 0.0121 0.3661
13.3595 16:12:01 0.0039 0.03% 0.0132 0.10% 0.0105 0.08% 0.0187 0.3595
13.3634 15:43:52 0.0014 0.01% 0.0093 0.07% 0.0066 0.05% 0.0148 0.3634
13.362 15:23:44 0.0077 0.06% 0.0107 0.08% 0.008 0.06% 0.0162 0.362
13.3697 15:09:42 0.0009 0.01% 0.003 0.02% 0.0003 - 0.0085 0.3697
13.3688 14:43:58 0.0005 - 0.0039 0.03% 0.0012 0.01% 0.0094 0.3688
13.3683 14:23:37 0.0049 0.04% 0.0044 0.03% 0.0017 0.01% 0.0099 0.3683
13.3634 14:09:48 0.0049 0.04% 0.0093 0.07% 0.0066 0.05% 0.0148 0.3634
13.3683 13:43:45 0.0088 0.07% 0.0044 0.03% 0.0017 0.01% 0.0099 0.3683
13.3771 13:30:20 0.0083 0.06% 0.0044 0.03% 0.0071 0.05% 0.0011 0.3771
13.3688 12:23:44 0.011 0.08% 0.0039 0.03% 0.0012 0.01% 0.0094 0.3688
13.3798 12:09:52 0.0055 0.04% 0.0071 0.05% 0.0098 0.07% 0.0016 0.3798
13.3743 11:43:54 0.0028 0.02% 0.0016 0.01% 0.0043 0.03% 0.0039 0.3743
13.3771 11:09:31 0.0028 0.02% 0.0044 0.03% 0.0071 0.05% 0.0011 0.3771
13.3743 10:43:55 0.0028 0.02% 0.0016 0.01% 0.0043 0.03% 0.0039 0.3743
13.3771 10:05:41 - - 0.0044 0.03% 0.0071 0.05% 0.0011 0.3771
13.3771 10:05:39 0.2184 1.66% 0.0044 0.03% 0.0071 0.05% 0.0011 0.3771
13.1587 09:23:22 0.1419 1.08% 0.214 1.63% 0.2113 1.61% 0.2195 0.1587
13.3006 09:08:57 0.0831 0.62% 0.0721 0.54% 0.0694 0.52% 0.0776 0.3006
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی