گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه

PYG/UYU Ask
نرخ فعلی:: 0.0065 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0065 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0065 -

واحد پولی : -

کشور : پاراگوئه

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه

در حال حاضر قیمت گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه
0.0065 ریال
می باشد

قیمت گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه روز گذشته برابر با
0.0065 ریال
بود

قیمت گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0065 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0064 ریال

قیمت گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 3 آذر 1400  با رقم 0.0065 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1400  با رقم 0.0064 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.56  درصدی یا 0.0001 ریال گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 9 شهریور 1400  با رقم 0.0061 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.55 درصدی یا 0.0004 ریال گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 0.0065 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آذر 1399  با رقم 0.0061 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.55 درصدی یا 0.0004 ریال گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه برابر است با 0.0071 ریال که در تاریخ دوشنبه 23 فروردین 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.56 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 9 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.55 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان  0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.55 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.07  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه، 1.56 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه، 1.56 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه،  1.56 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه،  1.56 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 5.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه،  1.56 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 20.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه،  1.56 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 5.38 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه،  1.56 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی