گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه

PYG/UYU Ask
نرخ فعلی:: 0.0065 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0065 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0065 -

واحد پولی : -

کشور : پاراگوئه

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه

نمودار کندل‌استیک گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه در روز جاری

نمودار نوسانات گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه در روز جاری

مقایسه روند قیمت گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه

اندیکاتورهای گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی