گورانی پاراگوئه / دلار

PYG/USD Ask
نرخ فعلی:: 0.0002 100
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0002 100
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0002 100
واحد پولی : -
کشور : پاراگوئه
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۸:۳۶:۲۰

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.0002
بالاترین قیمت روز 0.0002
پایین ترین قیمت روز 0.0001
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.0002
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۸:۳۶:۲۰
نرخ روز گذشته 0.0001
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 100%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0001
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,149,132 ریال
سکه
9,086,473 ریال
دلار
9,246,402 ریال
یورو
9,165,367 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته - - -
یک ماه - - -
شش ماه 0.0001 100% 1399/03/28
یک سال 0.0000 11.1111% 1397/02/22
سه سال 0.0000 11.1111% 1397/02/22
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.00

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.00

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 3.33 6.66 7.5E 5.0E -
حمایت 2 (S2) 6.66 0.00 8.33 7.5E -
حمایت 1 (S1) 0.00 0.00 9.16 0.00 0.00
نقطه پیوت (PP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 1 (R1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 2 (R2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
مقاومت 3 (R3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/16 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 100% 0.0001
1399/11/27 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 - 0
1399/11/24 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 100% 0.0001
1399/03/28 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 100% 0.0001
1399/03/27 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 - 0
1399/03/26 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 11.11% 0
1397/02/22 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 1.69% 0
1396/08/5 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 1.14% 0
1396/08/4 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 1.71% 0
1396/08/3 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 - 0
1396/08/2 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 - 0
1396/08/1 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.56% 0
1396/07/30 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 - 0
1396/07/28 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.56% 0
1396/07/27 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 - 0
1396/07/26 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 - 0
1396/07/25 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 - 0
1396/07/24 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.56% 0
1396/07/23 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 - 0
1396/07/21 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 - 0
1396/07/20 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.56% 0
1396/07/19 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 - 0
1396/07/18 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.56% 0
1396/07/17 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.56% 0
1396/07/16 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.56% 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.0002 18:36:20 0.0001 100% 0.0001 100%
0.0001 18:35:57 - - - -
0.0001 18:35:57 0.0001 100% - -
0.0002 18:29:12 0.0001 100% 0.0001 100%
0.0001 18:28:51 0.0001 100% - -
0.0002 18:22:14 0.0001 100% 0.0001 100%
0.0001 18:21:45 0.0001 100% - -
0.0002 15:02:20 0.0001 100% 0.0001 100%
0.0001 15:01:53 0.0001 100% - -
0.0002 14:57:13 0.0001 100% 0.0001 100%
0.0001 14:56:53 0.0001 100% - -
0.0002 14:50:22 - - 0.0001 100%
0.0002 14:50:21 0.0001 100% 0.0001 100%
0.0001 14:49:55 0.0001 100% - -
0.0002 14:43:17 0.0001 100% 0.0001 100%
0.0001 14:43:03 0.0001 100% - -
0.0002 13:15:18 - - 0.0001 100%
0.0002 13:15:18 0.0001 100% 0.0001 100%
0.0001 13:14:55 0.0001 100% - -
0.0002 13:08:12 0.0001 100% 0.0001 100%
0.0001 13:07:49 0.0001 100% - -
0.0002 11:15:17 - - 0.0001 100%
0.0002 11:15:17 0.0001 100% 0.0001 100%
0.0001 11:14:44 0.0001 100% - -
0.0002 11:08:12 0.0001 100% 0.0001 100%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی