گورانی پاراگوئه / پزوی کلمبیا

PYG/COP Ask
نرخ فعلی:: 0.5459 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.5459 0.02
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.5459 0.02
واحد پولی : -
کشور : پاراگوئه
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد گورانی پاراگوئه / پزوی کلمبیا

۰۱:۲۲:۳۴
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
گورانی پاراگوئه / پزوی کلمبیا 0.0001 0.0060 0.0103 0.0196 0.0014 0.0276

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4541

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 83.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4541

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 83.18%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.4541

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 83.18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.4541

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 83.18%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی