گورانی پاراگوئه / پزو شیلی

PYG/CLP Ask
نرخ فعلی:: 0.1102 1.29
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.1102 1.29
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.1102 1.29
واحد پولی : -
کشور : پاراگوئه
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۲:۰۷:۲۸

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.1102 22:07:28 0.0001 0.09% 0.0014 1.29% 0.0015 1.38% 0.0042 -
0.1103 21:42:28 0.0001 0.09% 0.0015 1.38% 0.0016 1.47% 0.0041 -
0.1102 20:42:29 0.0002 0.18% 0.0014 1.29% 0.0015 1.38% 0.0042 -
0.1104 20:28:27 0.0002 0.18% 0.0016 1.47% 0.0017 1.56% 0.004 -
0.1102 20:07:28 0.0004 0.36% 0.0014 1.29% 0.0015 1.38% 0.0042 -
0.1098 19:42:30 0.0003 0.27% 0.001 0.92% 0.0011 1.01% 0.0046 -
0.1095 18:42:30 0.0008 0.74% 0.0007 0.64% 0.0008 0.74% 0.0049 -
0.1087 18:28:25 0.0002 0.18% 0.0001 0.09% - - 0.0057 -
0.1089 17:42:29 0.0001 0.09% 0.0001 0.09% 0.0002 0.18% 0.0055 -
0.1088 16:42:30 0.0002 0.18% - - 0.0001 0.09% 0.0056 -
0.1086 01:07:21 0.0001 0.09% 0.0002 0.18% 0.0001 0.09% 0.0058 -
0.1087 00:07:36 - - 0.0001 0.09% - - 0.0057 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی