شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Public Ittikal Sequel Fund

Public Ittikal Sequel Fund
نرخ فعلی:: 0.332 0
صندوق های سرمایه گذاری مالزی
نرخ فعلی: : 0.332 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.332 0
واحد پولی : رینگیت
کشور : مالزی
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری مالزی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی