شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Public Ittikal Sequel Fund

Public Ittikal Sequel Fund
نرخ فعلی:: 0.333 0
صندوق های سرمایه گذاری مالزی
نرخ فعلی: : 0.333 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.333 0
واحد پولی : رینگیت
کشور : مالزی
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری مالزی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۳۱ شهریور

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Public Ittikal Sequel Fund - 0.0010 0.0080 0.0880 0.0360 0.0270

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 رینگیت
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: - رینگیت
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 رینگیت
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: - رینگیت
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 0 رینگیت
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: - رینگیت
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 0 رینگیت
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: - رینگیت
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: -%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی