PSI All Share GR

PSI All Share GR
نرخ فعلی:: 3,795.93 1.19
شاخص های بورس / پرتغال
نرخ فعلی: : 3,795.93 1.19
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 3,795.93 1.19
واحد پولی : -
کشور : پرتغال
شاخه : شاخص های بورس / پرتغال
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۵:۰۴:۲۸

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
PSI All Share GR 45.05 100.21 54.42 68.04 534.39 508.51

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,813
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.07
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,830
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 34.07
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,808
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.07
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,726
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 69.93
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.88%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی