Principal SIEFORE 2 SA de CV S.I.E.F.R. 1

Principal SIEFORE 2 SA de CV S.I.E.F.R. 1
نرخ فعلی:: 9.601 0
صندوق های سرمایه گذاری مکزیک
نرخ فعلی: : 9.601 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 9.601 0
واحد پولی : -
کشور : مکزیک
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری مکزیک
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۳۱ تیر

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 9.601
بالاترین قیمت روز 9.601
پایین ترین قیمت روز 9.601
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار -
زمان ثبت آخرین نرخ ۳۱ تیر
نرخ روز گذشته 9.601
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,549,591 ریال
سکه
9,551,918 ریال
دلار
9,966,722 ریال
یورو
9,717,805 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته - - -
یک ماه - - -
شش ماه - - -
یک سال 0.1280 1.3512% 1399/03/31
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 9.59
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 9.58
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 9.56
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 9.53
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 9.47
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 9.33
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 9.14

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 9.59
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 9.58
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 9.55
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 9.51
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 9.44
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 9.25
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 9.07

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 9.60 9.60 9.60 - -
حمایت 2 (S2) 9.60 9.60 9.60 4.80 -
حمایت 1 (S1) 9.60 9.60 9.60 - 9.60
نقطه پیوت (PP) 9.60 9.60 9.60 4.80 9.60
مقاومت 1 (R1) 9.60 9.60 9.60 - 9.60
مقاومت 2 (R2) 9.60 9.60 9.60 4.80 -
مقاومت 3 (R3) 9.60 9.60 9.60 - -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1399/04/31 9.6010 9.6010 9.6010 9.6010 0.19% 0.018
1399/04/29 9.5830 9.5830 9.5830 9.5830 0.23% 0.022
1399/04/26 9.6050 9.6050 9.6050 9.6050 0.14% 0.013
1399/04/25 9.5920 9.5920 9.5920 9.5920 0.04% 0.004
1399/04/24 9.5960 9.5960 9.5960 9.5960 0.17% 0.016
1399/04/21 9.58 9.58 9.58 9.58 0.10% 0.01
1399/04/20 9.59 9.59 9.59 9.59 0.18% 0.017
1399/04/19 9.5730 9.5730 9.5730 9.5730 0.08% 0.008
1399/04/18 9.5810 9.5810 9.5810 9.5810 0.23% 0.022
1399/04/17 9.5590 9.5590 9.5590 9.5590 0.06% 0.006
1399/04/14 9.5650 9.5650 9.5650 9.5650 0.04% 0.004
1399/04/13 9.5690 9.5690 9.5690 9.5690 0.03% 0.003
1399/04/12 9.5660 9.5660 9.5660 9.5660 0.16% 0.015
1399/04/11 9.5510 9.5510 9.5510 9.5510 0.21% 0.02
1399/04/10 9.5310 9.5310 9.5310 9.5310 0.03% 0.003
1399/04/7 9.5280 9.5280 9.5280 9.5280 0.33% 0.031
1399/04/6 9.4970 9.4970 9.4970 9.4970 0.08% 0.008
1399/04/5 9.5050 9.5050 9.5050 9.5050 0.20% 0.019
1399/04/3 9.4860 9.4860 9.4860 9.4860 0.14% 0.013
1399/03/31 9.4730 9.4730 9.4730 9.4730 0.14% 0.013
1399/03/30 9.46 9.46 9.46 9.46 0.10% 0.009
1399/03/29 9.4510 9.4510 9.4510 9.4510 0.04% 0.004
1399/03/28 9.4550 9.4550 9.4550 9.4550 0.17% 0.016
1399/03/27 9.4390 9.4390 9.4390 9.4390 0.25% 0.024
1399/03/24 9.4150 9.4150 9.4150 9.4150 0.25% 0.024
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی