لیر ترکیه

TRY
نرخ فعلی:: 29,400 1.36
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 29,400 1.36
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 29,400 1.36
واحد پولی : ریال
کشور : ترکیه
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی