لیر ترکیه

TRY
نرخ فعلی:: 30,600 -
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 30,600 -
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 30,600 -
واحد پولی : ریال
کشور : ترکیه
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد لیر ترکیه

۲۷ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
لیر ترکیه - 400 1,200 800 4,830 6,080

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 31,155 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 555 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31,413 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 813 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 31,510 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 910 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,726 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 874 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.94%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی