لیر ترکیه

TRY
نرخ فعلی:: 26,800 0
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 26,800 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 26,800 0
واحد پولی : ریال
کشور : ترکیه
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۲ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
لیر ترکیه - 700 4,000 8,490 2,180 11,830

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 26,700 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 100 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 28,377 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,577 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.88%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 31,494 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,694 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 32,471 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,671 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.16%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی