منات جدید ترکمنستان

TMT
نرخ فعلی:: 69,100 0
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 69,100 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 69,100 0
واحد پولی : ریال
کشور : ترکمنستان
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۶ خرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
منات جدید ترکمنستان - 800 3,700 5,300 16,050 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 68,500 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 600 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.88%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 67,617 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,483 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 67,991 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,109 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 69,528 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 428 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.62%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی