منات جدید ترکمنستان

TMT
نرخ فعلی:: 70,600 0.99
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 70,600 0.99
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 70,600 0.99
واحد پولی : ریال
کشور : ترکمنستان
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۶:۵۹:۵۳

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
منات جدید ترکمنستان 700 1,300 9,700 20,510 33,720 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 74,196 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,596 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 76,608 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6,008 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 78,821 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8,221 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 69,601 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 999 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.44%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی