منات جدید ترکمنستان

TMT
نرخ فعلی:: 80,290 0
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 80,290 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 80,290 0
واحد پولی : ریال
کشور : ترکمنستان
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۷ آبان

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
منات جدید ترکمنستان - 4,420 3,760 33,890 43,410 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 84,491 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,201 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 85,430 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5,140 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 75,584 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,706 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.23%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 65,388 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14,902 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.79%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی