بات تایلند

THB
نرخ فعلی:: 7,400 1.37
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 7,400 1.37
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 7,400 1.37
واحد پولی : ریال
کشور : تایلند
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی