شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بات تایلند

THB
نرخ فعلی:: 8,810 0
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 8,810 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 8,810 0
واحد پولی : ریال
کشور : تایلند
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱ مهر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
بات تایلند - 80 1,470 3,810 5,000 7,580

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,606 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 204 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,165 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 645 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,549 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,261 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,569 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,241 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 34.11%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی