بات تایلند

THB
نرخ فعلی:: 8,470 0.36
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 8,470 0.36
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 8,470 0.36
واحد پولی : ریال
کشور : تایلند
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۲:۴۷:۱۵

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
بات تایلند 100 - 300 70 690 3,230

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,548 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 78 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.92%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,627 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 157 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,261 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 209 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,089 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 381 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.71%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی