بات تایلند

THB
نرخ فعلی:: 7,500 1.35
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 7,500 1.35
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 7,500 1.35
واحد پولی : ریال
کشور : تایلند
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۱ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
بات تایلند 100 500 700 1,810 2,120 5,420

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,440 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 60 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,735 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 235 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,254 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 754 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,471 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 971 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.95%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی