دلار تفلیس

Tbilisi Dollar
نرخ فعلی:: 166,500 -
ارز معاملاتی

نرخ فعلی: : 166,500 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 166,500 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : ارز معاملاتی

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه دلار تفلیس

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
حواله دلار از افغانستان 11,270 ۶ دی - - 11,270 11,270 0 - - -
حواله دلار از ترکیه 11,100 ۶ دی - - 11,600 11,100 0 - - -
حواله دلار از گرجستان 11,250 ۶ دی - - 11,250 11,250 0 - - -
دلار استانبول 110,500 ۶ دی - - 115,500 110,000 0 - - -
دلار بانه 109,000 ۶ دی - - 113,000 109,000 0 - - -
دلار پیرانشهر 164,500 ۹ مهر - - 164,500 162,000 0 - - -
دلار دوبی 111,200 ۶ دی - - 115,200 111,200 0 - - -
دلار شیراز 118,000 ۵ دی - - 118,000 118,000 0 - - -
دلار کاغذی 109,000 ۶ دی - - 113,000 109,000 0 - - -
دلار مریوان 174,000 ۸ مهر - - 176,000 174,000 0 - - -
دلار مشهد 109,500 ۶ دی - - 113,000 109,500 0 - - -
دلار نقدی / افشار 128,600 ۲۵ تیر - - 128,600 128,600 0 - - -
دلار نقدی / سبزه 179,400 ۲۴ خرداد - - 179,700 179,200 0 - - -
دلار فردایی / افشار 125,800 ۲۵ تیر - - 125,800 125,800 0 - - -
دلار فردایی / سبزه 290,500 ۹ آذر - - 292,200 288,800 0 6,646 294,700 294,700
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی