لیر سوریه ( 10 لیر )

SYP
نرخ فعلی:: 670 8.06
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 670 8.06
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 670 8.06
واحد پولی : ریال
کشور : سوریه
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی