لیر سوریه

SYP
نرخ فعلی:: 670 0
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 670 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 670 0
واحد پولی : ریال
کشور : سوریه
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۴ خرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
لیر سوریه - 30 170 110 310 540

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 670 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: - ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 574 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 96 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 562 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 108 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 543 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 127 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 23.39%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی