لیر سوریه ( 10 لیر )

SYP
نرخ فعلی:: 840 -
ارز آزاد

نرخ فعلی: : 840 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 840 -

واحد پولی : ریال

کشور : سوریه

شاخه : ارز آزاد

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد لیر سوریه ( 10 لیر )

۱۶ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
لیر سوریه ( 10 لیر ) - - 55 140 320 620

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 841 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 814 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 26 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 769 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 71 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.23%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 744 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 96 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.9%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی