لیر سوریه ( 10 لیر )

SYP
نرخ فعلی:: 840 -
ارز آزاد

نرخ فعلی: : 840 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 840 -

واحد پولی : ریال

کشور : سوریه

شاخه : ارز آزاد

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات لیر سوریه ( 10 لیر )

در حال حاضر قیمت لیر سوریه ( 10 لیر ) چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر لیر سوریه ( 10 لیر )
840 ریال
می باشد

قیمت لیر سوریه ( 10 لیر ) روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت لیر سوریه ( 10 لیر ) روز گذشته برابر با
840 ریال
بود

قیمت لیر سوریه ( 10 لیر ) نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت لیر سوریه ( 10 لیر ) نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت لیر سوریه ( 10 لیر ) در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای لیر سوریه ( 10 لیر ) برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای لیر سوریه ( 10 لیر ) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

840 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای لیر سوریه ( 10 لیر ) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

840 ریال

قیمت لیر سوریه ( 10 لیر ) نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لیر سوریه ( 10 لیر ) در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 13 آذر 1400  با رقم 860 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.32 درصدی یا 20 ریال لیر سوریه ( 10 لیر ) نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت لیر سوریه ( 10 لیر ) نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لیر سوریه ( 10 لیر )   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1400  با رقم 840 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال لیر سوریه ( 10 لیر ) نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت لیر سوریه ( 10 لیر ) نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لیر سوریه ( 10 لیر ) در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 20 شهریور 1400  با رقم 720 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 16.66 درصدی یا 120 ریال لیر سوریه ( 10 لیر ) نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت لیر سوریه ( 10 لیر ) نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لیر سوریه ( 10 لیر ) در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 خرداد 1400  با رقم 680 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 23.52 درصدی یا 160 ریال لیر سوریه ( 10 لیر ) نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت لیر سوریه ( 10 لیر ) نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لیر سوریه ( 10 لیر ) در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 22 آذر 1399  با رقم 560 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 50 درصدی یا 280 ریال لیر سوریه ( 10 لیر ) نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت لیر سوریه ( 10 لیر ) تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای لیر سوریه ( 10 لیر ) برابر است با 862 ریال که در تاریخ یکشنبه 23 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در لیر سوریه ( 10 لیر ) چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به لیر سوریه ( 10 لیر ) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.176471 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید لیر سوریه ( 10 لیر ) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به لیر سوریه ( 10 لیر ) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در لیر سوریه ( 10 لیر ) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 20 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به لیر سوریه ( 10 لیر )، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 16.66 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در لیر سوریه ( 10 لیر ) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 20 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به لیر سوریه ( 10 لیر ) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  23.52 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در لیر سوریه ( 10 لیر ) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 22 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به لیر سوریه ( 10 لیر )، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 50 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیر سوریه ( 10 لیر ) نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 4.63  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیر سوریه ( 10 لیر )، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیر سوریه ( 10 لیر ) نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیر سوریه ( 10 لیر )، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیر سوریه ( 10 لیر ) نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیر سوریه ( 10 لیر )،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیر سوریه ( 10 لیر ) نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 24.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیر سوریه ( 10 لیر )،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیر سوریه ( 10 لیر ) نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 6.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیر سوریه ( 10 لیر )،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیر سوریه ( 10 لیر ) نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 32.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیر سوریه ( 10 لیر )،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیر سوریه ( 10 لیر ) نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 19.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیر سوریه ( 10 لیر )،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات لیر سوریه ( 10 لیر )

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی