لیر سوریه ( 10 لیر )

SYP
نرخ فعلی:: 840 -
ارز آزاد

نرخ فعلی: : 840 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 840 -

واحد پولی : ریال

کشور : سوریه

شاخه : ارز آزاد

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

نمودار جامع تحولات سالانه لیر سوریه ( 10 لیر )

نمودار کندل‌استیک لیر سوریه ( 10 لیر ) در روز جاری

نمودار نوسانات لیر سوریه ( 10 لیر ) در روز جاری

مقایسه روند قیمت لیر سوریه ( 10 لیر ) در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه لیر سوریه ( 10 لیر )

اندیکاتورهای لیر سوریه ( 10 لیر )

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی