دلار سنگاپور

SGD
نرخ فعلی:: 205,000 -
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 205,000 -
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 205,000 -
واحد پولی : ریال
کشور : سنگاپور
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد دلار سنگاپور

۲۹ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار سنگاپور - 1,500 100 23,700 21,080 97,820

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 203,500 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,500 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.74%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 205,391 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 391 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 201,268 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,732 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 190,390 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14,610 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.67%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی