دلار سنگاپور

SGD
نرخ فعلی:: 164,100 4.59
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 164,100 4.59
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 164,100 4.59
واحد پولی : ریال
کشور : سنگاپور
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۶:۴۷:۴۰

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار سنگاپور 7,200 14,800 25,900 43,140 49,920 116,440

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 175,564 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11,464 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.99%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 181,392 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17,292 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.54%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 186,830 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22,730 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 189,018 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 24,918 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.18%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی