دلار سنگاپور

SGD
نرخ فعلی:: 164,100 4.59
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 164,100 4.59
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 164,100 4.59
واحد پولی : ریال
کشور : سنگاپور
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
آریاری ماداگاسکار 100 ۲۵ آبان - - 100 70 0 - - -
آنتیل گیلدر هلند 119,200 ۱۶:۵۸:۱۹ 5,200 4.56% 120,900 115,500 115,600 12,365 127,700 138,700
اوگویا موریتانا 380 ۱۴ آبان - - 380 380 0 - - -
بولبوئا پاناما 217,000 ۱۶:۵۶:۲۰ 9,600 4.63% 220,000 207,500 207,500 22,392 232,400 252,600
بیر اتیوپی 5,100 ۱۴:۴۳:۰۳ 200 4.08% 5,200 4,900 5,000 605 5,500 6,100
پاتاکا ماکائو 27,100 ۱۶:۲۸:۱۸ 1,200 4.63% 27,500 26,200 26,300 2,908 29,100 31,500
پزوی آرژانتین 2,300 ۱۴:۳۹:۱۰ 100 4.55% 2,400 2,200 2,300 218 2,400 2,700
پزوی اروگوئه 4,900 ۱۵:۱۲:۵۷ 200 4.26% 5,000 4,800 4,800 550 5,300 5,700
پزوی دومنیکن 3,800 ۱۴:۴۰:۴۸ 200 5.56% 3,900 3,700 3,700 380 4,100 4,400
پزوی شیلی 300 ۳۰ فروردین - - 400 300 0 36 - 400
پزوی فیلیپین 4,500 ۱۶:۱۶:۰۹ 200 4.65% 4,600 4,400 4,400 456 4,800 5,200
پزوی کلمبیا 100 ۲۵ آبان - - 100 70 0 - - -
پزوی کوبا 216,900 ۱۶:۵۹:۳۸ 9,500 4.58% 219,900 207,500 207,500 22,504 232,400 252,400
پزوی مکزیک 10,700 ۱۶:۳۴:۱۰ 400 3.88% 10,900 10,200 10,200 1,258 11,500 12,500
پوله بوتسوانا 20,000 ۱۶:۵۹:۳۸ 900 4.71% 20,200 19,300 19,300 2,019 21,400 23,100
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی