ریال عربستان

SAR
نرخ فعلی:: 69,070 2.98
نرخ‌های پایه
نرخ فعلی: : 69,070 2.98
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 69,070 2.98
واحد پولی : ریال
کشور : عربستان سعودی
شاخه : نرخ‌های پایه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی