ریال عربستان

SAR
نرخ فعلی:: 79,540 -
نرخ‌های پایه
نرخ فعلی: : 79,540 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 79,540 -
واحد پولی : ریال
کشور : عربستان سعودی
شاخه : نرخ‌های پایه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی