ریال عربستان

SAR
نرخ فعلی:: 71,880 0.01
نرخ‌های پایه
نرخ فعلی: : 71,880 0.01
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 71,880 0.01
واحد پولی : ریال
کشور : عربستان سعودی
شاخه : نرخ‌های پایه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۲:۲۳:۲۱

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ریال عربستان 10 50 2,540 4,400 19,830 51,940

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 71,983 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 103 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 71,445 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 435 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.61%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 71,427 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 453 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 72,796 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 916 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.27%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی