شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ریال عربستان

SAR
نرخ فعلی:: 77,750 1.12
نرخ‌های پایه
نرخ فعلی: : 77,750 1.12
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 77,750 1.12
واحد پولی : ریال
کشور : عربستان سعودی
شاخه : نرخ‌های پایه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۹:۲۸:۵۷

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ریال عربستان 860 5,000 15,210 35,040 47,070 67,350

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 73,041 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,709 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 69,514 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8,236 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 63,417 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14,333 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22.6%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 55,050 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22,700 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 41.24%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی