ریال عربستان

SAR
نرخ فعلی:: 88,940 -
نرخ‌های پایه

نرخ فعلی: : 88,940 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 88,940 -

واحد پولی : ریال

کشور : عربستان سعودی

شاخه : نرخ‌های پایه

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ریال عربستان

۱۷ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ریال عربستان - 3,690 6,640 16,540 10,900 58,940

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 86,492 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,448 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.83%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 84,704 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,236 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 82,090 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6,850 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 78,882 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10,058 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.75%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی