ریال عربستان

SAR
نرخ فعلی:: 65,870 4.03
نرخ‌های پایه
نرخ فعلی: : 65,870 4.03
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 65,870 4.03
واحد پولی : ریال
کشور : عربستان سعودی
شاخه : نرخ‌های پایه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۶:۵۹:۰۹

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ریال عربستان 2,550 4,850 9,450 37,100 22,790 48,930

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 69,640 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,770 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.72%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 71,925 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6,055 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 73,937 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8,067 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 75,186 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9,316 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.14%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی