ریال عربستان

SAR
نرخ فعلی:: 71,680 0.84
نرخ‌های پایه
نرخ فعلی: : 71,680 0.84
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 71,680 0.84
واحد پولی : ریال
کشور : عربستان سعودی
شاخه : نرخ‌های پایه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

اخبار

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی