روبل روسیه

RUB
نرخ فعلی:: 4,090 0
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 4,090 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 4,090 0
واحد پولی : ریال
کشور : روسیه
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
آریاری ماداگاسکار 100 ۷ مرداد - - 100 100 0 - 101 101
آنتیل گیلدر هلند 140,100 ۱۱ مرداد - - 141,000 139,900 0 2,856 141,400 141,400
اوگویا موریتانا 391 ۶ مرداد - - 391 391 0 - 391 391
بولبوئا پاناما 255,000 ۱۱ مرداد - - 256,500 254,500 0 5,280 257,400 257,400
بیر اتیوپی 5,700 ۱۱ مرداد - - 5,800 5,700 0 47 5,800 5,800
پاتاکا ماکائو 31,800 ۱۱ مرداد - - 32,000 31,800 0 573 32,100 32,100
پزوی آرژانتین 2,600 ۱۱ مرداد - - 2,700 2,600 0 6 2,700 2,700
پزوی اروگوئه 5,800 ۱۱ مرداد - - 5,900 5,800 0 100 5,900 5,900
پزوی دومنیکن 4,500 ۱۰ مرداد - - 4,500 4,400 0 89 4,500 4,500
پزوی شیلی 300 ۹ مرداد - - 400 300 0 11 302 400
پزوی فیلیپین 5,100 ۱۰ مرداد - - 5,200 5,100 0 108 5,100 5,100
پزوی کلمبیا 100 ۷ مرداد - - 100 100 0 - 103 103
پزوی کوبا 255,000 ۱۱ مرداد - - 256,500 254,500 0 5,264 257,400 257,400
پزوی مکزیک 12,900 ۱۱ مرداد - - 12,900 12,800 0 364 13,000 13,000
پوله بوتسوانا 23,200 ۱۱ مرداد - - 23,300 23,100 0 488 23,300 23,300
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی