ریال قطر

QAR
نرخ فعلی:: 82,430 0
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 82,430 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 82,430 0
واحد پولی : ریال
کشور : قطر
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۰ مهر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ریال قطر - 3,380 15,240 38,300 50,530 72,030

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 78,403 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,027 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 74,426 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8,004 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.75%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 66,961 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15,469 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 23.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 57,689 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 24,741 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 42.89%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی