ریال قطر

QAR
نرخ فعلی:: 70,000 1.43
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 70,000 1.43
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 70,000 1.43
واحد پولی : ریال
کشور : قطر
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۹:۲۷:۰۱

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ریال قطر 1,000 3,000 12,250 21,120 35,650 59,020

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 73,883 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,883 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 76,613 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6,613 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 76,593 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6,593 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 67,384 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,616 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.88%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی