ریال قطر

QAR
نرخ فعلی:: 70,400 0
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 70,400 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 70,400 0
واحد پولی : ریال
کشور : قطر
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۵ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ریال قطر - 1,800 1,100 3,100 5,910 43,790

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 69,182 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,218 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 69,779 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 621 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.89%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 67,044 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,356 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 68,327 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,073 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.03%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی