ریال قطر

QAR
نرخ فعلی:: 81,500 -
ارز آزاد

نرخ فعلی: : 81,500 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 81,500 -

واحد پولی : ریال

کشور : قطر

شاخه : ارز آزاد

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ریال قطر

۱۰ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ریال قطر - 600 4,400 14,300 9,000 40,850

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 80,450 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,050 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 79,492 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,008 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 77,795 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,705 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 74,461 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,039 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.45%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی