ریال قطر

QAR
نرخ فعلی:: 63,400 1.77
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 63,400 1.77
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 63,400 1.77
واحد پولی : ریال
کشور : قطر
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۳:۰۶:۰۵

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ریال قطر 1,100 4,900 6,700 13,050 16,460 45,140

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 62,560 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 840 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 65,717 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,317 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.65%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 68,834 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,434 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 69,731 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,331 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.99%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی